RAIL CARGO SERVICE SP. Z O.O.

ul. Więzienna 21b/16
50-118 Wrocław
Pokaż na mapie

KRS: 0000006043, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 897-16-49-500
REGON: 932261673